Ahmet UGUR

Kendine Mühendis
Laravel “1071 Specified key was too long” Hatası Çözüm

Laravel “1071 Specified key was too long” Hatası Çözüm

Bu hata yeni laravel projesi kurduğumuzda terminalden “migrate” komutunu çalıştırdığımızda karşımıza gelir. Hatanın nedeni laravelin database üzerinde varsayılan string boyutunun 255 olmasını istemesidir. Ancak bizim MySQL serverimizde bu boyut 191 dir. Bu yüzden Laravel üzerinde 255 olan değeri 191 olarak değiştirmemiz gerekiyor.

Hata çıktı şu şekildedir.

Çözümü için ise app/Providers/AppServiceProvider.php içerisinde şu düzeltmeyi yapmamız gerekmektedir.

Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar migrate komutunu çalıştırdığımızda sorun çözülmüş olacaktır.